Какво представлява образната диагностика?

рентгенографията е метод на образната диагностика

Образната диагностика или т.н. медицински изображения, представлява неинвазивни тестове, чрез които графично се изобразяват вътрешните органи на тялото.

Този вид технология се използва за клинично диагностициране, при физиологични изследвания и по време на инванзивни операции. Образната диагностика използва образни технологии за диагностична информация относно морфологията, патофизиологията, хистопатията и функцията при различни болести.

Съществуват няколко основни диагностични метода на образната диагностика:

1. Конвенционална рентгенова диагностика

Тя представлява метод, чрез който се получава двумерен сянков образ на базата на различната степен на отслабване на рентгеновите лъчи в различните структури на тялото. Основните конвенционални методи са: томография, рентгенова скопия, графия.

2. Термография

термографията е метод на образната диагностика
Снимка: 1

Термографията се използва за визуализиране на разпределението на температурата по кожата и на структурите, които се намират под нея. Тя има ограничено самостоятелно разпределение.

3. Ехография (ултразвукова диагностика)

Ехографията се използва за получаване на двумерен образ чрез отражението на ултразвуковите вълни. Тя е широко използвана в медицината за откриване и лекуване на различни болести. Една от най-честите употреби на ултразвуковата диагностика е проследяването на развитието на плода по време на бременност. То дава точна и безопасна картина на състоянието на плода и на майката. Ефографските апарати биват: коремен ехограф, трансвагинален ехограф, доплеров ехограф, 3-D/4-D ехография.

4. Инванзивна образна диагностика

При нея диагностичната информация се получава чрез въвеждане на игли, катетри и други приспособления в човешкото тяло. Извършва се под контрол на някои от останалите методи за образна диагностика.

5. Ангиография

ангиографията е инвазивен метод на образната диагностика

Инвазивен метод, при който диагностичната информация се получава чрез въвеждане на контрастни средства в кръвоносните съдове чрез директна пункция или катетър.

6. Интервенционална рентгенология

Тя представлява метод за инванзивна образна диагностика, при който се правят и манипулации с лечебна цел.

7. Компютърна томография

Метод за образна диагностика, при който от множество рентгенови изображения на даден обект, които са заснети от различни ъгли, се получава тримерно изображение чрез компютърна обработка. Компютърната томография се извършва на последователни срезове.

8. Магнитно-резонансна томография (ядрено-магнитен резонанс)

При този метод се получават силно контрастни изображения между различните меки тъкани на човешкото тяло. Той използва мощно магнитно поле, което оказва въздействие върху водородните атоми, участващи в състава на човешкото тяло.

Виж повече

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати