Науката и здравето: Как да разпознаем шарлатаните?

Науката и здравето: Как да разпознаем шарлатаните?

Книжарници, периодични издания, телевизионни програми, интернет сайтове и форуми са пълни с (не)научен боклук. Особено опасно е това явление, когато става въпрос за човешкото здраве. Искрено съчувствайки на жертвите на псевдонауката и шарлатанството, ще се опитаме да съставим кратко описание определящите фактори на „псевдонауката” или „научното шарлатанство”.

Първични признаци

Ако публикацията съдържа думите: аура, биополе, чакра, биоенергетика, панацея, енергийно-информационна, резонансна вълна, психическа енергия, мисловна форма, телегония, генетика на вълната, геном на вълната, свръхчувствителен, астрален, тогава можете да сте сигурни, че сте попаднали на писания на шарлатани.

Списъкът може да бъде продължен, но в това няма много смисъл. Терминологията на шарлатанското братство се разширява непрекъснато, следователно ориентацията според „сигнални думи“ невинаги е достатъчна за правилна оценка на текста.

Признаци от втори ред

Това са данни за самоличността на автора на „научната” теория. По правило основната специалност на авторите на псевдонаучни произведения е далеч от областите на знанието, на които са посветени техните бизнес интереси.

Голям интерес за анализа представляват научните титли на автора. Колкото повече от тях и колкото по-внимателно са изброени, толкова по-внимателно трябва да се отнасяте към текста. За истинските учени суетата се счита за лоша черта. Скромното "доктор Иванов" е много по-достоверно от "доктор по проблемите на Вселената, академик на XYZ Академията, почетен член на това и онова Петър Петров Иванов - Грандиозов". „Почетното членство“ в различни академии е особено тревожно поради значителните различия между член и почетен член.

Без съмнение, много истински изключителни хора са отличени с много награди. Но, уви, техните творби са достъпни за разбиране само от едни вид професионалисти и те почти никога не стигат до популярни публикации. В творбите на професионалистите няма не само самохвалство, но като цяло не се споменава стойността на тяхното произведение.

Шарлатани

Изрази като: Нашето изследване променя изцяло идеята за това и онова; То има специална стойност; Всичко, което се е твърдяло преди нас, няма никаква полза - съчетано с обещанията за фундаментални промени в науката, незабавен огромен ефект при незначителни разходи, с унижение на предшественици и конкуренти - са надеждни симптоми на шарлатанство. Определението на автора за произведението му като революционно е много сериозна причина да се съмнява както в компетентността на автора, така и в стойността на неговото творение.

Признаци от трети ред

Тези признаци се намират всъщност в съдържанието на творението. Някои автори на "ненаука" изненадващо умело прикриват псевдонаучния характер на своите творения сред напълно разумни разсъждения. Ограничавайки се до рамката на медицината и биологията, да припомним, че в биологичните системи и в живите организми всички известни физически закони действат толкова строго, колкото и в неодушевените. Специфичните биологични закони са не по-малко мощни и не са нарушени. Ето защо, ако авторът сериозно обсъжда паранормални способности - гледане през стена, четене на писма в затворени пликове, левитация, телекинеза, съживяване на мъртвите, операции без нож (с отстраняване на вътрешности, но без рана и белег), вие четете приказка.

Използването на наукоподобна терминология е създадено не толкова за съзнанието на читателя, колкото за хипнотизиращия ефект на неразбираемите думи, които служат като проводник на авторски идеи в мозъка на читателите / слушателите. На читателят просто не оставя време да проумее словесния поток. Той успява да хване само отделни парчета, написани на нормален език. Те съдържат и мисли, които според автора трябва да бъдат асимилирани от потребителя на продукта на неговите интелекти. На теория би било необходимо да четем замислено, бавно... Но ние сме свикнали (и принудително привикнали) да бързаме да четем. Този метод на усвояване на духовна храна е по-опасен за мозъка, отколкото за стомаха прибързаното усвояване на телесната храна.

Повишената концентрация на чужди езикови термини, където е възможно да се използват думите на родния език, изобилието от сложни граматически конструкции е сигнал за читателя: Вижте, не се забърквайте в това. Шарлатаните се характеризират с липсата на съмнение и нетърпимост към възраженията. Безспорният признак на шарлатанството е липсата на реакция на критиката по същество и прехвърлянето към личността на противника.

Псевдонаучните „измислици“ се характеризират с универсалност и всеобщност. Шарлатанът не се примирява да решава тесни проблеми. Е, ако направи революция в науката, то е в глобален план. Ако той лекува рак с пръчка от трепетлика (да, има такъв патент) - тогава ще е всички видове, без изключение. Ако е измислил чудотворна диета, тогава тя е подходяща за всички, лекува напълно и без право на обжалване. Ако описва чудодейно лекарство, тогава няма противопоказания и можете да го дадете на всеки.

Науката и здравето: Как да разпознаем шарлатаните?

Когато на автора липсват фактически или логични (често едни или други) аргументи, той прибягва до връзка с авторитети. Освен това изявленията често се приписват на починали авторитети, които са били им напълно чужди през живота им. Известно нещо: мъртвите не могат да оспорят. В такива случаи запознаването с биографията на великите личности позволява надеждно да определим фалшификацията и по съответен начин да третираме творението на автора.

Ако „революционното учение“, предлагано на потребителя, няма научна предистория, това е много, много надежден признак на шарлатанство. Науката се развива прогресивно, основата на новите знания винаги е старото, доказаното. По подобен начин се отнася за всички видове „прозрения“, „внезапни вдъхновения“ и други Божии дарове. Цялата езотерика, истерия и мистика от самото си присъствие в „научния“ опус еднозначно определят нейната принадлежност към шарлатанството.

Друг признак на третия ред в "Бръсначът на Окам" - принципа, формулиран през XIV век от монаха-францисканец Уилям Окъм, който гласи: Фактите не трябва да се умножават без нужда. С други думи, не трябва да се излага сложно обяснение, когато е достатъчно просто. Айнщайн леко промени формулировката: Всичко трябва да се опрости, докато е възможно, но не повече. При псевдонаучните теории този принцип не се спазва.

Завършваме тази статия с проста препоръка: използвайте здравия разум, за да разграничите науката от шарлатанството. Ако лотариите все още не са фалирали, пророците са безполезни. Ако все още има пациенти, всички чудотворни лекарства са боклук. Ако някой предложи чудо, той е шарлатанин.

Виж повече

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати