simptomi.bg»Статии»Изследвания»Какво е биопсия и кога се прави

Какво е биопсия и кога се прави

Мария Д.Мария Д.
Джедай
22361
Какво е биопсия и кога се прави

Биопсията е процедура, при която се взема проба от тъкан или клетки за по-нататъшно изследване. Получената проба се обработва с различни препарати и се разглежда от специалист под микроскоп. Това позволява да се постави точна диагноза и да се определи в каква степен е напреднало заболяването.

Биопсията е медицинска процедура и се прави по лекарска преценка. Спецификата на изследването се определя в зависимост от мястото, от което трябва да се вземе проба. Може да се направи с малък разрез, ако е нужна проба от кожата или от мускулната тъкан. Ако трябва да се достигне до дълбоко разположен орган, се използва специална игла. С нея се изважда парченце тъкан или се изтегля течност от изследвания орган или образувание.

Костната биопсия може да бъде извършена посредством игла. На пациента се прави местна упойка и с иглата се взима парченце от костта за последващо изследване. При другия вариант се слага спинална или пълна упойка, тъй като се прави разрез за достигане до костта.

Костни биопсии се правят за потвърждаване на заболявания или за изясняване на аномалии, открити при рентгенови снимки или изследвания на скенер, както и за установяване на инфекции или рак.

Биопсии се правят при наличието на образувания в различни органи и части на тялото, за да се определят видът и характерът им. Например при наличието на бучка в гърдата се прави биопсия, за да се вземе част от нея. Добитият материал се дава за хистологично изследане. То определя дали образуванието е доброкачествено или злокачествено, а при злокачествените се определя и видът на тумора.

Какво е биопсия и кога се прави

Някои биопсии изискват тялото на пациента да бъде отворено, което съответно налага болничен престой, упойка и хирургична намеса. По време на колоноскопия също може да бъде извършена биопсия.

Биопсия се прави при открити новообразувания, при съмнение за онкологично заболяване, при установени тумори, за определяне на вида на инфекции, при заболявания на лимфите и костната система. Често се правят биопсии на матката, гърдите, простатата, бъбреците, черния дроб.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest